Op dinsdag 7 maart 2023 is er weer een Birgitta-bijeenkomst. Het thema van de lezing die geven wordt door Hans Alderliesten is: ‘Augustinus voor de mensen van nu’.

Wie de krant openslaat of het journaal bekijkt, ziet dat we in een wereld vol crisis leven. Crisis zijn er op mondiaal niveau, maar kunnen zich ook voordoen in het persoonlijk leven. Hoe blijf je in balans?

Hoe kom je tot rust in een onrustige wereld? Met deze vragen is kerkvader-filosoof Augustinus al aan de slag geweest; in deze lezing staat Hans Alderliesten stil bij diens relevantie anno 2023. Augustinus hecht een groot belang aan eenheid, heelheid en waarheid. Hoe kan je met deze begrippen in je eigen leven, kerk en maatschappij aan de slag? Voor Augustinus is liefde een kernbegrip: ‘De wet van de liefde vergeeft de zonden, wist het verleden uit en waarschuwt ons voor de toekomst.’

U bent van harte welkom vanaf 19:30 uur in de Laurentiuskerk, Oude Baan 1 in Rosmalen.

Aanvang van de lezing is 20:00 uur en vooraf aanmelden is niet nodig. Wel is het fijn als u een kleine bijdrage geeft zodat deze lezingen in de toekomst mogelijk blijven.