21 t/m 25 augustus van woensdag 29 maart 09.00 t/m vrijdag 7 april 23.00 uur

 

Inschrijven via onze site www.sjvrosmalen.nl

Dit jaar vindt SJV’s KinderVakantieWeek plaats van maandag 21 augustus tot en met
vrijdag 25 augiustus. We zijn druk met de voorbereidingen en gaan er samen met jullie
een fantastische week van maken! 

Online inschrijving

Van woensdag 29 maart 9.00 uur t/m vrijdag 7 april 23.00 uur kan iedereen
zich via onze website inschrijven: www.sjvrosmalen.nl. Dit geldt voor zowel kinderen
als de hulpouders/ -grootouders/-tantes/-ooms/etc. De kosten zijn € 26,00 per kind.
Na het invullen van de gegevens van je kind(eren) én het aangeven welke hulp je biedt,
word je naar de betaalomgeving geleid.

 Tips bij inschrijving

▪ We publiceren kort voor de inschrijftermijn een vraag- en antwoordlijst. Lees deze
zorgvuldig door voordat je aan de slag gaat. Lees tijdens het inschrijven ook goed
wat je moet invullen in de velden.

▪ Kies voor de schoolgroep (+ evt. extensie) waar je kind op het moment van
inschrijving in zit zodat we deze informatie kunnen gebruiken voor de groepsindeling.
Zit(ten) je kind(eren) op een school zonder de traditionele groepsindeling?
Kijk goed welke groep dan vergelijkbaar is en overleg met ouders van klasgenoten om de
gegevens op elkaar af te stemmen.

▪ Wij rekenen op je op de dagen die je als hulpdag opgeeft. Noteer de dagen dan ook alvast in je agenda! 

Informatieavond

Graag informeren we ouders goed over de KinderVakantieWeek. Daarom organiseren we
op dinsdag 28 maart vanaf 20.00 uur een informatieavond in ons gebouw aan de
Mimosastraat 1. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we graag meer over o.a. onze
organisatie, het programma en de rol van volwassen hulpen. Uiteraard is er ook alle
gelegenheid om vragen te stellen.

Plaatsing kinderen en hulp ouders/verzorgers

Zonder vrijwilligers kan de KinderVakantieWeek niet bestaan. Sterker nog: hoe meer
vrijwilligers er beschikbaar zijn tijdens de week, hoe meer kinderen er mee kunnen
doen. Wij vragen ouders of andere volwassenen dan ook om zich aan te melden als hulp
tijdens de KinderVakantieWeek, eventueel in duo met iemand anders. Opa’s, oma’s,
vrienden en bekenden zijn ook van harte uitgenodigd om te komen helpen.
Mogelijk ontvangen we meer inschrijvingen dan we kinderen kunnen plaatsen. In dat
geval plaatsen we kinderen op basis van het aantal dagen hulp dat ouders/verzorgers
bieden. Binnen deze volgorde hebben inschrijvingen met hulp op doordeweekse dagen
voorrang.
De groepsindeling van de individuele kinderen wordt uiterlijk begin juni per mail bekend
gemaakt. Met het bekend maken van de groepsindeling van jouw kind(eren), is hun
deelname aan de KinderVakantieWeek definitief.

Bereikbaarheid

Wij verwerken de inschrijvingen met maximale zorgvuldigheid. Mocht jouw kind
desondanks niet in de juiste groep zijn ingedeeld, mail ons dan uiterlijk maandag10 juli
om 18.00 uur op kvw@sjvrosmalen.nl. Ook als je vragen hebt over de KinderVakantieWeek
naar aanleiding van de informatieavond of informatie op onze website of in onze app, zijn wij bereikbaar via dit mailadres.

Na maandag 10 juli is ons secretariaat gesloten. We zijn dan tot de KinderVakantieWeek
niet bereikbaar en voeren geen wijzigingen meer door in de groepsindeling.

Belangrijke data

▪ informatie beschikbaar: vanaf dinsdag 29 maart
▪ inschrijftermijn: van 9 maart 9.00 uur t/m vrijdag 7 april 23.00 uur
▪ groepsindeling kinderen bekend: uiterlijk 16 juni
▪ sluiting secretariaat: maandag 10 juli, 18.00 uur