Bij waterschap Aa en Maas is Josan Meijers voorgedragen als onafhankelijk extern (in)formateur. Zij gaat aan de slag met partijen om te komen tot een nieuwe coalitie. Zij is hiervoor, met instemming van alle partijen, gevraagd door Water Natuurlijk. Dit is na de waterschapsverkiezingen de grootste politieke fractie geworden met 8 zetels. Ernest de Groot, lijsttrekker van Water Natuurlijk: “Ik ben blij dat Josan Meijers deze klus wil klaren voor waterschap Aa en Maas. Gezien haar jarenlange ervaring in de politiek en als bestuurder heb ik het volste vertrouwen in een goede uitkomst”.

Vanaf 2007 was Meijers namens de PvdA lid van de Provinciale Staten van Gelderland en vanaf 2010 was zij fractievoorzitter. Van 2012 tot 2019 was zij gedeputeerde in Gelderland. Daar had zij de portefeuille Gelderse gebiedsontwikkeling (GGO), Ruimte (ruimtelijke ordeningsbeleid, bedrijventerreinen, omgevingsvisie & omgevingsagenda, luchtvaart), Water (inclusief Deltaprogramma) en Wonen en Cultuur & Erfgoed. Daarna was zij waarnemend burgemeester. Eerst van de gemeente Lingewaard en tot voor kort van de gemeente Buren. Op dit moment is Meijers voorzitter van de stuurgroep Maasheggen (Unesco Man & Biosphere).

Het onderhandelingsproces dat volgende week start, is erop gericht om snel tot een breed gedragen bestuursakkoord te komen. Het bestuursakkoord is een overeenkomst tussen partijen in het algemeen bestuur waarin de belangrijkste doelstellingen staan: het geeft aan wat de coalitie wil doen en bereiken in de komende bestuursperiode. Dit is naast de reeds gemaakte afspraken die in het Waterbeheerplan 2021-2027 staan. Na de coalitieonderhandelingen is ook bekend welke bestuurders worden voorgedragen voor een plek in het dagelijks bestuur. Het hele algemeen bestuur beslist samen of zij hiermee instemmen.