In de gemeente wil men een schoon en veilig vervoer om te zorgen dat iedereen bereikbaar kan blijven, vandaar dat er een ontheffing was aangevraagd en gegund vanaf 28 maart j.l. om maatregelen te kunnen nemen in ons centrum voor een verkeersveilig situatie.

Vandaar dat er op vrijdag 31 maart in de Raadhuisstraat, na een kop koffie bij ’t Koffiehuis, een bord is onthuld door wethouder Ron Geers, met de bedoeling dat vooral de voetgangers meer en een veilige ruimte krijgen op de Driesprong te Rosmalen.

Onder grote belangstelling van o.a. de plaatselijke pers, wijkraad centrum Rosmalen, politie, boa’s en medewerkers van de gemeente ’s-Hertogenbosch werd het eerste van de vele borden onthuld.

Tekst en foto’s Ted van der Loo