In januari is veel regen gevallen. Net zoals de afgelopen weken. Dankzij deze regen en de verschillende maatregelen die genomen zijn, komt er geen onttrekkingsverbod voor grondwater op  1 april.
De waterschappen bereiden zich het hele jaar voor op droogte en verdroging.
En dat doen we niet alleen. Samen met de agrarische sector, natuur-/terreinbeheerders, Rijkswaterstaat en de provincie kijken we naar de juiste maatregelen om water vast te houden en het grondwater zo goed mogelijk aan te vullen.

Elk jaar op 1 april besluiten de waterschappen op basis van de actuele grondwaterstanden of het beregenen met grondwater mogelijk is.
Deze voorjaarsregeling geldt van 1 april tot 1 juni en is bedoeld om de voorraad grondwater in Brabant te beschermen.
De regeling gaat over het besproeien van graslanden, sportvelden, kunstgrasvelden, golfterreinen en graszodenteelt.