Voor het goed aan- en afvoeren van water is slootonderhoud nodig.
Om dit goed
en veilig te kunnen doen, hebben we ruimte nodig.
Wij vragen je hiervoor een strook langs de sloot of beek vrij te houden.
Die onderhouds- strook gebruiken we om met een machine de sloot te maaien, het maaisel neer te leggen
en voor het inspecteren van de stabiliteit van de oevers.
De breedte van de onderhoudsstrook is afhankelijk van de locatie en is maximaal 5 meter.
Er mogen geen obstakels opstaan die het onderhoud hinderen.
Zijn deze er wel, dan kunnen onze toezichthouders vragen deze weg te halen.

 Bron:  Waterschap AA en Maas