Het was een rustige ‘groensnoeidag Hintham’ voor de vrijwilligers die tussen 09.00 en 13.30 uur de vijf bekende verzamelpunten bemanden, waar in het najaar bergen groen- en snoeiafval werd gedeponeerd, zo weinig was het op sommige verzamelpunten.
Zoals al vele jaren gebruikelijk is, gaat uw fotograaf ook altijd even een kijkje nemen en trof in Hintham-Noord zelfs een vrijwilliger aan die, gezeten in een klapstoel, genoot van een flauw zonnetje met een dik boek op schoot, wachtende op zijn eerste groenafval klant.
Een woord van dank is hier op zijn plaats aan Wijkraad Hintham, die het al jaren mogelijk maakt dat men twee maal per jaar van het overtollige groen- en snoeiafval afkomt.

Tekst en foto’s Ted van der Loo