In aanloop naar de Nationale Dodenherdenking op 4 mei plaatste Stichting Struikelstenen 

’s-Hertogenbosch 73 nieuwe struikelstenen in de stad. De struikelstenen liggen in de wijken             
 De Muntel, ’t Zand, Orthenpoort, De Vliert, Boschveld, Aawijk-Zuid, de binnenstad en Zuidoost.        
De struikelstenen zijn geplaatst in het trottoir bij de woningen, waar tijdens de Duitse bezetting joodse bewoners zijn weggevoerd en uiteindelijk in vernietigingskampen zijn vermoord.

St. Struikelstenen ’s-Hertogenbosch is een initiatief van betrokken Bosschenaren, met steun van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het project Struikelstenen nadert langzaam zijn voltooiing. In 2024 – rond 80 jaar Vrijheid van ’s-Hertogenbosch – worden de laatste stenen geplaatst. Tegen die tijd liggen op 65 locaties in ’s-Hertogenbosch zo’n 240 struikelstenen, voor elke omgekomen joodse inwoner van onze gemeente één herdenkingsteken.

Meer info https://struikelstenen-shertogenbosch.nl  of bezoek de struikelstenen in Den Bosch via de app ‘struikelstenengids’.