De gemeente ‘s-Hertogenbosch steunt de lokale omroep Dtv Nieuws eenmalig met een extra bedrag van € 300.000,-. 
Zo kan Dtv Nieuws in 2023 en 2024 haar organisatie in stand houden en verstevigen.
Zonder deze extra bijdrage kan Dtv Nieuws bijvoorbeeld haar journalisten niet vasthouden omdat hun lonen niet concurrerend zijn.

De rol van een lokale omroep

Lokale omroepen doen belangrijk werk.
Zij zorgen dat informatie uit een plaats of regio makkelijk toegankelijk is.
Zo blijven inwoners op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen in hun directe omgeving.
Informeren is de belangrijkste functie van een lokale omroep.
Maar zij hebben ook een controlerende en agenderende functie.

De lokale omroep vernieuwt

Dat werk is zo belangrijk, dat de landelijke overheid de lokale omroepen wil versterken.
Daarom komt er na 2025 een nieuw lokaal omroepstelsel.
Hoe dit precies vorm krijgt is nog niet bekend.
Ook is nog niet duidelijk welke financiële bijdrage er vanaf 2025 vanuit de landelijke overheid naar lokale omroepen komt.
Daarom kiezen we nu voor een tijdelijke financiering.