Sinds 5 september 2017 is in regio Den Bosch een vlindertuin gevestigd op Woonzorgcentrum Vivent Mariaoord in Rosmalen, initiatiefneemster is Phil Duijzer en zij is tevens werkzaam op Mariaoord.
Het realiseren van deze vlindertuin is een ideale aanvulling op de woonomgeving van Mariaoord en de bewoners genieten er enorm van, terwijl bezoekers, maar ook wandelaars en schoolklassen van harte welkom zijn om een kijkje te komen nemen in “Philodila”.
Het project is in 2017 tot stand gekomen met financiële steun van de gemeente Den Bosch en Stichting Mariaoord Extra en bewoners, familie, vrienden en medewerkers hebben hun steentje bijgedragen, evenals St. Tot Zorg en Welzijn en St. Sociaal Fonds Den Bosch.

Tekst en foto’s Ted van der Loo