Door de droogte stroomt er helaas niet genoeg water door de Leijgraaf naar de Wambergse Beek.
Voldoende water is belangrijk voor de grondwaterstanden en vissen en planten in de beek.
Daarom laten we nu tijdelijk gezuiverd afvalwater (effluent) in om sloten en beken ten noordoosten van Berlicum van water te voorzien. 
Dit gezuiverde afvalwater komt van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Heeswijk-Dinther en wordt via de Hazelbergse Loop aangevoerd.
Dit extra water zorgt ervoor dat de Wambergse Beek en andere omliggende sloten en beken langer genoeg water hebben.
Normaal komt het gezuiverde rioolwater in de Aa terecht.
Een gevolg van deze maatregel is dat de kwaliteit van het water tijdelijk minder goed is.
Dit betekent dat het water niet meer gebruikt kan worden als drinkwater voor vee, om in te recreëren (bijvoorbeeld kanoën).