Op vrijdag 14 juli wordt op het Bossche Burgemeester Loeffplein een Pop-up
Stadspark gelanceerd. Het park wordt geopend door wethouders Ralph Geers en
Mike van der Geld. Den Bosch Partners is namens de partners initiatiefnemer en uitvoerder.
Het project staat er drie maanden, van half juli tot en met begin oktober. Het park is
bedoeld als interventie om aandacht te vragen voor vergroening en verbetering van
de leefbaarheid van de binnenstad.

De laatste jaren is er veel aandacht voor vergroening van versteende binnensteden.
Deze vergroening is een belangrijk antwoord op de uitdaging van toenemende hittestress
In steden. Daarnaast zorgt vergroening voor een betere biodiversiteit en verbetert het de
aantrekkelijkheid van de leefomgeving.

Den Bosch Partners stimuleert het actieve gebruik van het park door bewoners en
bezoekers. Iedereen is er welkom om zijn handdoek uit te slaan. Verder is binnen het park
een actieve ‘lijn’ ontwikkeld met kleine speeltoestellen en bankjes, waardoor het park
aantrekkelijk is voor spelende kinderen.
Het Mariapaviljoen, gelegen om de hoek, verzorgt de horeca. De organisatie is in gesprek
met het lokale culturele veld over tijdelijke programmering.
Het programma is te bekijken op visitdenbosch.nl 

Het project is mogelijk gemaakt door, en ontwikkeld in nauwe samenwerking met, de
partners in de brede binnenstad: BIZ Brede Binnenstad ‘s-Hertogenbosch, Stichting
Ondernemersfonds Centrum ‘s-Hertogenbosch en de gemeente ‘s-Hertogenbosch.