De Brabantse waterschappen roepen alle gebruikers van kleine grondwaterputten op om hun put vanaf 1 september te melden. Dit geldt voor inwoners en bedrijven. De melding is vrijwillig Het doel is meer inzicht in het grondwatergebruik in Brabant te krijgen. Van het kleine grondwaterverbruik is dat nog onvoldoende duidelijk. Meer inzicht is hard nodig in een droger wordend Brabant.

Grondwatersysteem uit balans

De afgelopen jaren verdroogt Brabant steeds meer. Het grondwatersysteem is uit evenwicht. Met elkaar halen we in Brabant steeds meer grondwater uit de grond, dan dat erin komt. En dat moeten we veranderen. Daarom werken wij samen met andere organisaties aan herstel van de beschikbaarheid van voldoende grondwater. Nu en in de toekomst. Om dat goed te kunnen doen, hebben we meer inzicht nodig in ál het grondwatergebruik. Ook van de vele kleine grondwaterputten. Voor grote grondwatergebruikers gelden al jaren regels en een vergunningplicht.

Wat is een kleine grondwaterput?

Particulieren, bedrijven, gemeenten en agrariërs maken gebruik van kleine grondwaterputten. Die pompen maximaal 10 m3 water op per uur. Eén kubieke meter water is 1000 liter, dat betekent dus 10.000 liter water per uur. Het woord klein kan daarom verwarrend zijn. Ooit is gekozen voor klein om het verschil met grote grondwatergebruikers voor industrie, drinkwater en landbouw duidelijk te maken.  Met water uit kleine grondwaterputten sproeien mensen bijvoorbeeld de tuin of spuiten ze stof en vuil af. Ook wordt het gebruikt om vee te laten drinken, producten te wassen of nat te houden.