Als sloten en beken dichtgroeien, belemmert dat de aanvoer en afvoer van water. Dat kan voor problemen zorgen, bijvoorbeeld bij wateroverlast door hevige regenval. Daarom maaien we de oevers van sloten en beken.

Twee maairondes

Het maaiseizoen van waterschap Aa en Maas loopt grofweg van 1 april tot en met eind november.   De eerste maaironde vond plaats tussen 1 juni en 15 juli. Op 1 september start de tweede maaironde. Die loopt door tot 15 november.

Maaionderhoud, wat betekent dat voor jou?

We huren aannemers in om het maaionderhoud uit te voeren. De aannemers rijden in een deel van de gebieden over gronden van particulieren. Grondeigenaren en pachters van gronden zijn volgens de Waterwet verplicht om deze onderhoudswerkzaamheden toe te staan. Ook zijn eigenaren van percelen die grenzen aan de sloten en beken verplicht om het maaisel te ontvangen.

Zorgplicht en waterdoelen

Bij het maaien houden we nadrukkelijk rekening met de natuur om onnodige schade aan flora en fauna te voorkomen. Het onderhoud draagt bij aan onze waterdoelen op het gebied van gezond, natuurlijk en voldoende water.