Karakterdames; Bijbelse vrouwen in beeld en taal.

Wat vertellen hun levenskeuzes over deze tijd?

Vrouwen spelen meestal geen richtinggevende rol in de Bijbelverhalen. Maar enkele vrouwen laten opmerkelijke levenskeuzes zien, die zowel een waarschuwing als een inspiratie voor deze tijd zijn: Sifra en Pua, Bathseba, Rachab, Esther en Maria van Magdala. Beeldvorming  -de manier waarop wij naar hen kijken- blijkt hierin bepalend. In hoeverre kunnen ze voor ons voorbeelden zijn?

Felicia Dekkers neemt ons deze avond mee. Zij is Neerlandica, theoloog en redacteur.

Haar interesse gaat uit naar de relatie tussen taal en verbeelding en tussen kunst en beeldvorming.

 

U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur voor een kopje thee of koffie.

De lezing begint om 20.00 uur.

 

Een financiële bijdrage wordt zeer gewaardeerd zodat wij in de toekomst deze lezingen kunnen blijven organiseren. Wij hopen u dinsdag 14 november a.s. te mogen verwelkomen!