En wéér was het de evenementen-dames van Annenborch gelukt een gezellige middag te organiseren en hadden ze het dameskoor “De Deuterse Mix” gecontracteerd, dat al 11 jaar bestaat onder leiding van Karin van Dijk en is een echte Bossche vereniging van gezellige mensen met passie voor Nederlandstalige muziek.

Ze waren, vanwege enkele zieken, maar met 16 dames en dirigent Karin van Dijk, met in hun kielzog hun twee trouwe mannen die voor de muziek zorgden, met heel veel bekende liedjes, zoals oude maar ook zeer bekende smartlappen, dat de stemming er snel in kwam en zelfs een polonaise gelopen werd op de ‘engelbewaarder’.

Tekst en foto’s Ted van der Loo