Eind oktober is op de Lokale Goededoelendag het startsein gegeven voor de publiekscampagne STEUN LOKAAL!. In november was de videoclip STEUN LOKAAL! regelmatig te zien op DTV Den Bosch, plaatste de Bossche Omroep advertenties en artikelen over lokale goede doelen in haar krant en vonden de Bossche Beursvloer en de Dag van de Ondernemer plaats.

De maand december is traditioneel een bezinnings- en geefmaand. Daarom gaat Goede Doelen        ‘s-Hertogenbosch samen met haar (media)partners de campagne STEUN LOKAAL! intensiveren.

December=Geefmaand

Donatie- en fondsenwerving is seizoensarbeid: in het voorjaar zaaien, in de zomer onder- en bijhouden en in het najaar, nu dus, oogsten. Bijna 1/3 deel van de jaarlijkse donaties (31%) wordt in december en 12% in de laatste drie dagen van het jaar gedaan. Veel goededoelenorganisaties (54%) starten daarom in oktober met de voorbereidingen van hun wervingsactiviteiten voor donaties en intensiveren hun campagnes in december.

Goede Doelen ‘s-Hertogenbosch roept daarom de Bossche goededoelenorganisaties op zich te profileren en promoten in de ‘December=Geefmaand’ periode.

DTV Den Bosch zendt tussen 26 november en 31 december gedurende 12 dagen de videoclip    STEUN LOKAAL! uit.

Van 27 november tot 18 december zijn posters van de Lokale Goededoelengids te zien langs de openbare weg (invalswegen).

De Bossche Omroep plaatst advertenties en artikelen over lokale goede doelen.

Huis73 richt in december in haar vestigingen in Vught, Rosmalen en ‘s-Hertogenbosch thematafels rondom geefgedrag en vrijwilligerswerk in.

Donderdag 7 december wordt de Nationale Vrijwilligersdag gevierd, de dag om vrijwilligers te bedanken voor het vele werk dat zij belangeloos doen.

Via onze sociale media en andere kanalen wordt aandacht gevraagd voor lokale goede doelen d.m.v. de hashtag #lokalegoededoelen.