GGD Hart van Brabant en KWF investeren in rookvrije scholen

GGD Hart van Brabant krijgt ruim € 460.000 financiering van KWF voor een 4-jarig project voor terugdringen en voorkomen van roken bij de jeugd op scholen. Hiermee kunnen scholieren beter worden beschermd tegen longkanker op latere leeftijd. In bepaalde wijken van Tilburg, ‘s-Hertogenbosch en Oss komt deze vorm van kanker namelijk bovengemiddeld vaak voor, zo bleek uit de in januari gepresenteerde Kankeratlas van IKNL. In totaal investeert KWF € 6 miljoen in 10 projecten verspreid over Nederland.

“Mede dankzij de Nederlandse Kankeratlas weten we dat longkanker vaker voorkomt in bepaalde postcodegebieden, waar doorgaans ook meer wordt gerookt”, zegt Carla van Gils, directeur van KWF. “Ook Noord-Brabant is zo’n regio. Dankzij deze financiering kan GGD Hart voor Brabant nu nog intensiever aan de slag met gerichte interventies. Met als doel dat minder scholieren roken, en uiteindelijk minder mensen in deze regio longkanker krijgen.”

Rookvrije schooldag op 3 scholen

“In bepaalde wijken in Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Oss ligt het percentage rokers onder 12- tot 18-jarigen erg hoog”, vertelt Elske van Rooden, programmamanager bij GGD Hart voor Brabant. “Ongeveer 15% van de jongeren rookt. Daarnaast laten landelijke cijfers zien dat vapen toeneemt onder de jongeren. Daar maken we ons grote zorgen over.”

Om dit tij te keren wil Van Rooden de samenwerking aangaan met minimaal negen scholen in de regio. “Op drie van die scholen gaan we de rookvrije schooldag introduceren. Dat betekent dat er onder schooltijd niet mag worden gerookt, ook niet buiten het schoolplein. Deze interventie richt zich niet alleen op leerlingen, maar ook op het onderwijspersoneel en ouders. Maar we bieden ook andere interventies die goed aansluiten bij de doelgroep, zoals de ‘Escape die Vape’ challenge ontwikkeld door Novadic-Kentron waarbij jongeren worden uitgedaagd om minimaal 1 week niet te vapen.”

Met het project worden zo’n 9.000 jongeren bereikt. Doel is dat er op scholen met rookvrije schooltijd straks de helft minder wordt gerookt. Van Rooden: “Als het succesvol is, kan dit worden uitgebreid naar andere scholen in de regio of zelfs heel Nederland.”

12 GGD’en aan de slag

Naast het project van GGD Hart voor Brabant financiert KWF nog 9 projecten, uitgevoerd door in totaal 12 GGD’en verspreid over Nederland. Vier projecten richten zich op stoppen met roken, en zes op zonbescherming. De toegekende projecten worden uitgevoerd door: GGD Hart voor Brabant, GGD West-Brabant, GGD Brabant-Zuidoost, GGD Flevoland, GGD Fryslân, GGD Hollands Midden, GGD Haaglanden, GGD Rotterdam-Rijnmond, GGD Zuid-Limburg en GGD Kennemerland samen met GGD Hollands Noorden en GGD Zeeland.

GGD GHOR Nederland, de branchevereniging van GGD’en, is blij met de financiering. André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland: “We gaan aan de slag op plaatsen waar mensen het meest blootgesteld worden aan risicofactoren van kanker. Vandaar dat 10 projecten starten in 12 regio’s waar long- of huidkanker meer voorkomen dan in de rest van Nederland. Preventie is hierbij essentieel. Dicht bij de mensen, en doelgericht. Met de KWF-projectfinanciering kunnen GGD’en meer doen aan de preventie van long- en huidkanker in hun regio, naast lopende projecten zoals Rookvrije omgeving en de Wijkaanpak Rookvrij leven voor iedereen. Daar zijn we heel blij mee.”