Op donderdag 14 december om 17.00 uur zal burgemeester Mikkers namens Zijne Majesteit de Koning aan Van den Bouwhuijsen B.V. de oorkonde uitreiken, die recht blijft geven tot de officiële titel Hofleverancier. In 1998 werd Van den Bouwhuijsen B.V. bij het 125-jarig bestaan hofleverancier, en dat dient elke 25 jaar opnieuw te worden aangevraagd. De bestendiging wordt in podium Azijnfabriek overhandigd.

Achtergrond Van den Bouwhuijsen B.V.

In 1873 start Martinus van den Bouwhuijsen als zelfstandig timmerman. Met de invoering van de Vestingwet in 1874 mag er ook buiten de vestingwerken worden gebouwd en dat legt de timmerman geen windeieren. Zijn zoon treedt in 1905 toe en vandaag de dag is Martien van den Bouwhuijsen de vijfde generatie die, sinds 2000, leiding geeft aan bouwbedrijf Van den Bouwhuijsen B.V.

Van den Bouwhuijsen B.V. ontwikkelt zich tot een bouwbedrijf in de utiliteitsbouw, de woningbouw, service & onderhoud, nieuwbouw, renovatie en transformatie. Er zijn momenteel 50 personen werkzaam.

Op 9 november 1998 heeft Van den Bouwhuijsen B.V. het recht ontvangen tot het voeren van het koninklijke wapen met de toevoeging “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier”.

Nu, 25 jaar later, is dat recht bestendigd.

 

Predicaat Hofleverancier

Koning Willem I voerde in 1815 het predicaat ‘hofleverancier’ in. Dit predicaat geeft bedrijven het recht om het Koninklijke wapen te voeren, met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’. De Koning kan het predicaat toekennen aan kleine en middelgrote ondernemingen die een belangrijke plaats innemen in hun regio. De bedrijven moeten daarnaast minimaal honderd jaar bestaan. Op dit moment zijn er ongeveer 250 bedrijven die zich hofleverancier mogen noemen.