Het afgelopen jaar was Nephele Petridis (11 jaar) de allereerste kinderstadsdichter van Den Bosch.

Nu zoekt de stad een nieuwe kinderstadsdichter. Daarom is er een schrijfwedstrijd. Alle kinderen uit groep 6, 7 of 8 van een van de 42 Bossche basisscholen komen hiervoor in aanmerking.

Thema schrijfwedstrijd

Dit jaar heeft de poëzieweek 2024 als thema: ‘thuis’. Daarom kunnen kinderen een gedicht insturen over de vraag: ‘waar is mijn thuis?’ Dat kan een adres zijn, de binnenstad van Den Bosch, een dorp, of een herinnering aan vroeger. Een droom waarvan je hoopt dat het je thuis kan worden. Een plek, een persoon of een traditie. Ouders of kinderen kunnen het gedicht tot 31 december insturen naar hi@despeakupclub.nl met daarbij hun naam, groep en school. Alle gedichten komen in een bundel te staan, samen met die van de ‘oude’ kinderstadsdichter. Deelnemende kinderen ontvangen automatisch een bundel bij de huldiging van de kinderstadsdichter bij Huis73.

Waarom een Bossche kinderstadsdichter?

De kinderstadsdichter Den Bosch is een jaarlijks terugkerend project dat kinderen uit groep 6, 7 en 8 spelenderwijs stimuleert op een speelse manier bezig te zijn met de Nederlandse taal. Het programma bestaat uit workshops, voordrachten, voorstelrondes op basisscholen, een lespakket voor alle Bossche basisscholen en een schrijfwedstrijd.

Initiatiefneemster van dit project, Kelly Verdonk: “Dit programma is belangrijk, omdat het taalniveau en leesplezier in Nederland achterloopt ten opzichte van andere landen. Ik geloof daarbij niet in verplichtingen, zoals de leesplicht, maar pak het liever op een andere manier aan. Namelijk door taal zó leuk te maken, dat kinderen er als vanzelf mee aan de slag gaan.” Afgelopen jaar begeleidde zij de kinderstadsdichter. Andere partners in het programma zijn Huis73, de Verkadefabriek, Boekhandel de Omslag, Boekhandel Heinen, Kleefkracht, Dukebox en Zinnig Zuiden.

De avonturen van de kinderstadsdichter

De eerste kinderstadsdichter droeg o.a. voor bij de dodenherdenking, voor diverse gelijke kansen programma’s (van de gemeente), bij een familietentoonstelling van het Design Museum, Zinnig Zuiden, Huis73, het Bossche poëziegala, werkte samen met stadsdichter Doeko L., stadscomponist Bart van Dongen en trad op voor de burgemeester. Ze ging langs op verschillende scholen, waaronder ’t Palet, KC de Ontluiking en de Kameleon. Achttien scholen namen het lespakket af.