(Heemkundekring Rosmalen/Ons Rosmalen)

Door: Ronald van Grinsven & Antoinette van Grinsven – Raijmakers

De zachte G, waar komt hij toch vandaan? Daar zijn verschillende verhalen over, maar hoe je het went of keert het blijft een zachte G. De oorsprong van onze huidige taal ligt overal en nergens maar is waarschijnlijk ontstaan vanuit de Engelse , Duitse taal en zelfs het Fries. Een gemengd “alfabet” van klank en niet te vergeten de vele dialecten. Gemengd in een grote pot goed doorgeroerd om ons te laten communiceren …

Zoals men vaak zegt;  “de zachte G van beneden de grote rivieren, het goede Brabantse en Limburgse land”. De rivieren als Beschermheilige voor onze gekoesterde zacht G. De G, onze gemeenschappelijke vriend als broeder tussen deze twee provincies, een verbond van een “zachte  letter” van oudsher. Het deel van onze cultuur dat ons onderscheid van de rest van het land. Het handelsmerk dat we hier allemaal samen delen. We hebber er simpelweg gewoon patent op ….

Toch gaat het niet altijd even goed met onze zachte G. Hij wordt zelfs bedreigd. Bedreigd door de “aardappel keeltjes” met hun harde G. Uit recent “onderzoek” bleek dat de onze vertrouwde G steeds meer terrein verliest en wordt opgevreten door een soort “pac-man” van de harde G-brigade die gestaag oprukt om steeds meer over de grote rivieren te treden. De wil opleggend om onze mooie zachte keeltjes in een aardappel te doen “stikken”.

Eigenlijk moeten we in “opstand” komen, ons mobiliseren en in de loopgraaf ons met hand en tand verdedigen. Een leger van; “zachte G anarchisten” die het tij doen keren. Bewapend met onze strelende kelen die een G laten klinken als een Japanse nachtegaal die zijn hoogste lied zingt.  De harde G terug dringen waar hij hoort. Ergens boven de grote rivieren, zodat deze ons gehoor niet meer laat lijden …..

Nee, het is “onze” zacht G. Ze zouden er zou zelfs op scholen les in moeten geven. Een inburgeringscursus verplicht, zodat die aardappel uit die keel gaat. We moeten onze G koesteren en als een “god” beschermen met heel ons hart. Hij zou zelfs op de wereld Unesco erfgoedlijst thuis horen. En zeer zeker een feestdag krijgen. Hij moet bij ons blijven tot in de eeuwigheid, en zich zeer zeker niet laten onderdrukken, want zeg eens heel eerlijk:  “De groeten uit Rosmalen” met een Harde G klinkt toch niet …..