Eindelijk mochten ze dan toch beginnen aan fase 3 van de Hoogstraat en fase 4 van de Raadhuisstraat, waar op 22 januari werd begonnen aan de herindeling zoals de Nieuwstraat in fase 1 en 2 al heeft meegemaakt.

Nieuwe riolering, nieuwe bestrating en trottoirs, ook nieuwe parkeerplaatsen en beplanting zullen aan de beurt komen en zullen volgens planning in de week van 19 februari weer gerealiseerd moeten zijn.

Omdat daarna fase 5: tweede deel Raadhuisstraat en fase 6: tweede deel Hoogstraat aan de beurt komt, als tenminste de vorst de planning wéér niet in de war stuurt, want volgens planning dient deze herindeling in de week van 4 maart gerealiseerd te zijn.

Tekst en foto’s Ted van der Loo