PsychoMotorische KinderTherapie is therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. Dit kan zich uiten op sociaal/emotioneel gebied, cognitief gebied en/of motorisch gebied.

PMKT is een ervaringsgerichte therapie waarbij bewegen, spel, creativiteit en muziek centraal staan. In de ruimte is er keuze uit diverse materialen en middelen om bij elk kind af te stemmen op diens interesse, belevingswereld, basisbehoeften en het ontwikkelingsniveau.

De ervaringsgerichte insteek van de therapie zorgt voor ruimte om patronen te doorbreken en nieuwe dingen te leren.

Kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot ongeveer 12 jaar kunnen aangemeld worden voor behandeling bij buro Parte – Deken Fritsenstraat 90 a in Rosmalen.

Zie voor meer info; www.buroParte.nl

Tekst: Petra  |  Foto’s: Herman Hubers