Op vrijdag 2 februari zijn op last van Nederlandse Arbeidsinspectie de werkzaamheden in de overslaghal van de Afvalstoffendienst van de gemeente ‘s-Hertogenbosch stilgelegd. De Afvalstoffendienst had eerder al besloten om het bedrijfsmilieustation als onderdeel van het overslaghal op de locatie Treurenburg te sluiten. Dit om het aantal vervoersbewegingen te verminderen. Gebleken is dat dit niet voldoende is en dat de onveilige situatie binnen de overslaghal nog steeds aanwezig is. Daarom sluit de Afvalstoffendienst nu de hele overslaghal.

Wat betekent de sluiting van deze overslaghal?

Een groot deel van het afval dat door de Afvalstoffendienst wordt ingezameld, komt in de overslaghal op Treurenburg terecht. Dit geldt zowel voor huishoudelijk als bedrijfsmatig afval. Daar wordt het afval gestort en vervolgens naar de verschillende afvalverwerkers gebracht. De sluiting van deze hal betekent dat wij voor (waarschijnlijk) de komende twee weken geen afval kunnen inzamelen. Dit omdat onze vrachtwagens het afval na inzameling niet kunnen storten.

Wat betekent dit voor u?

De Afvalstoffendienst haalt vanaf 5 februari 2024 geen huishoudelijk afval op in de hele gemeente ‘s-Hertogenbosch. Dit geldt voor restafval, GFT, papier en plastic. We proberen de reguliere inzameling zo snel mogelijk weer op te starten. Helaas is het niet mogelijk om de niet gereden routes in te halen. We hebben daar niet het personeel en materieel voor.

Is uw grijze container met restafval vol? Dan kunt u uw restafval éénmalig in de groene gft-container doen. Zodra de reguliere inzameling weer wordt opgestart mag u uw groene container een keer aanbieden met het restafval.

De onder- en bovengrondse verzamelcontainers blijven wij zoveel mogelijk leegmaken. De milieustations Treurenburg en Kruisstraat Rosmalen zijn open.

Veiligheid

Veiligheid is bij de Afvalstoffendienst prioriteit één. We hebben hierover meerdere gesprekken gevoerd met de Arbeidsinspectie. In het afgelopen jaar hebben bij vergelijkbare overslaghallen ernstige ongevallen plaatsgevonden. De laatste was op 23 januari een dodelijk ongeval in overslaghal in Landgraaf.

Daarvoor is een plan van aanpak nodig dat wordt goedgekeurd door de Arbeidsinspectie. Daar wordt hard aan gewerkt. Na goedkeuring kan de hal weer in gebruik worden genomen.

Hoe kunt u op de hoogte blijven?

Wij informeren u via de Afvalstoffendienst app en u kunt voor meer informatie terecht op de website van de Afvalstoffendienst.