Het college van burgemeester en wethouders (B en W) gaf 19 februari een omgevingsvergunning voor de tijdelijke opvang van asielzoekers op Pettelaarpark 90. Deze omgevingsvergunning is daarna geschorst. Dit heeft de rechtbank Oost-Brabant de gemeente laten weten. Hierdoor mag er nog geen gebruik worden gemaakt van de vergunning, totdat de rechter de schorsing opheft.

Een derde partij heeft 19 februari bij de rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. Dat was direct na het besluit van het college om de vergunning te verlenen. De voorzieningenrechter heeft vervolgens de vergunning geschorst.

De behandeling van dit verzoek, op zitting van de voorzieningenrechter, vindt binnenkort plaats. De wens van het COA en gemeente is om de asielzoekers vanaf 27 februari a.s. te verhuizen.

Ontwikkelingen in deze procedure plaatsen we op de pagina Meerjarige opvang asielzoekers (AZC).