De Voedselbank wil mensen hun eigen boodschappen laten kiezen. Om de Voedselbank in ’s-Hertogenbosch als een supermarkt in te richten, is een geschikte plek nodig. Dit kan in het gebouw van de voormalige basisschool Aquamarijn aan de Waalstraat. Het college heeft besloten om hiervoor extra geld beschikbaar te stellen.

Zelf kiezen

In het nieuwe gebouw aan de Waalstraat kiezen mensen straks zelf hun eigen boodschappen uit de schappen. Deze nieuwe aanpak zorgt ervoor dat pakketten beter aansluiten bij de gezinssituatie. En er hoeft minder eten weggegooid te worden.

Wethouder Marianne van der Sloot staat helemaal achter deze nieuwe manier van werken van de Voedselbank: “De Voedselbank is een belangrijke basisvoorziening in onze gemeente. Ik heb veel waardering voor de mensen van de Voedselbank. Met deze nieuwe locatie komen zij nog beter tegemoet aan de wensen en noden van mensen die er hun boodschappen doen. Het zorgt voor meer regie en waardigheid. En dat is precies wat ik hier zo belangrijk en goed aan vind. Ook daarmee verzachten we het gevoel van armoede en tekort.”

Voorzitter Voedselbank Den Bosch e.o. Lodie Hofland: “We zijn enthousiast over de mogelijkheden die het nieuwe pand aan de Waalstraat 50 ons gaat bieden, met name voor de 450 tot 500 gezinnen die wekelijks bij ons een voedselpakket komen halen. We kijken er dan ook naar uit dat onze klanten later dit jaar hun eigen keuzes kunnen maken uit het beschikbare assortiment in een goed geoutilleerd, duurzaam gebouw. Met deze voorziening zijn wij de komende jaren nóg beter in staat, samen met andere partijen, de gevolgen van armoede in onze stad te bestrijden. Ook de kleding- en speelgoedbank krijgt overigens als onderverhuurder een ruimte in hetzelfde pand.”

De gemeente betaalt mee aan de verbouwing van het gebouw aan de Waalstraat. Eerder trokken we daar al € 200.000,- voor uit om de vloer aan te pakken. Daar komt nu € 220.000,- bij om het werk helemaal uit te voeren. De Voedselbank betaalt zelf ook een flink deel van de verbouwingskosten.

Op 2 april beslist de gemeenteraad over dit raadsvoorstel.