Ⓒ Twycer / www.twycer.nl

Het thema veiligheid raakt ons allemaal. Want iedereen wil prettig, en dat is ook veilig, kunnen wonen. Iedere twee jaar vragen we inwoners hoe ze hun buurt ervaren. Meer dan 5.700 inwoners reageerden. Daaruit komt naar voren dat het aantal misdrijven ongeveer hetzelfde is gebleven. In 2023 waren er 4% meer misdrijven dan in 2022. Dat is vergelijkbaar met de andere grote gemeenten in Brabant. De stijging komt onder ander door meer zakkenrollen, vernielingen, bezit van of handel in drugs en winkeldiefstal. In het overzicht van alle gemeenten hebben we een betere positie gekregen; een verbetering van vijf plekken.

Ten opzichte van vergelijkbare gemeenten gaat het best goed. Toch ervaren inwoners het anders.    De beleving van veiligheid is achteruit gegaan. Van een 6,9 in 2021 naar een 6,7 in 2023.

Veiligheidsbeleving per wijk in beeld

Inwoners kunnen zich onveilig voelen door bijvoorbeeld rondhangende jongeren. Het kan ook komen door donkere plekken of mensen die zich verdacht gedragen. Deze stijging van onveiligheidsgevoelens zien we ook landelijk. De meest ervaren buurtproblemen zijn te hard rijden, rommel op straat, hondenpoep, overlast van vuurwerk en agressief verkeersgedrag. Dit is negatief van invloed op het veiligheidsgevoel van de inwoners die hiermee te maken hebben.

Straatintimidatie

Dit jaar hebben we ook gevraagd naar straatintimidatie. 20% van de mensen die reageerden op de vragen, heeft hier mee te maken gehad. Zij werden bijvoorbeeld nageroepen met beledigende of seksuele opmerkingen. Nafluiten, achternagelopen of ongewenst aanraken gebeurde ook.

Het meldpunt voor straatintimidatie is bij het antidiscriminatiebureau RADAR. Vanaf 1 april hebben zij samen met de andere anti-discriminatievoorzieningen in Nederland het meldpunt www.discriminatie.nl gelanceerd. Dat is bij weinig mensen bekend, zo blijkt uit de antwoorden. Het thema vraagt onze aandacht. De komende tijd gaan we hier mee aan de slag hoe dat vorm te geven.