Bij KC de Troubadour werden, om de school nóg beter en mooier te maken, muren doorgebroken, nieuwe ruimtes gecreëerd, lokalen groter gemaakt en vloeren vernieuwd, er is dus veel veranderd aan de Troubadour, dé school waar men hoge ambities heeft zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en dat doet men in een klimaat waar ze spel en kennis krijgen aangeboden in een leerrijke omgeving, steeds vanuit een gevoel van veiligheid, vertrouwen, welbevinden en zekerheid.

Leerlingen van de leerlingenraad hebben meegedacht aan de inrichting van het schoolplein en hebben onder andere actief gezocht naar de juiste planten en zelfs rekening gehouden of de plant een allergische reactie bij mensen met hooikoorts kan veroorzaken.

Pedagogisch medewerkers van de kinderopvang, VSO en BSO hebben met elkaar de ruime aula veranderd in een prachtig multifunctionele ruimte waar leerlingen van de peergroep (groep waarbinnen de cognitief getalenteerde leerlingen aanbod krijgen) kunnen leren en werken, individueel of in groeps-vorm en het is mooi om te merken dat men in clusters blijft nadenken om binnen de muren van het kindcentrum het leren voor de kinderen steeds wil blijven verbeteren, omdat men hoge verwachtingen heeft van de leerlingen.

De nieuwe uitstraling van de Troubadour ziet men door het hele gebouw terug, van nieuwe tafeltjes en stoeltjes voor de kinderen, tot praktische en uniforme kasten en opbergmeubels en van gezellige banken op de leerpleinen tot een uitdagende herinrichting van het grote schoolplein en ook van een fijne personeelskamer tot een geweldige ruimte in het bijgebouw van de BSO waar de leerlingen na schooltijd zich geen seconde hoeven te vervelen.

Leuk om te vertellen is dat het oude meubilair een tweede leven heeft gekregen onder andere op een school in Gambia en het met elkaar leegsjouwen van de school is een herinnering om nooit te vergeten.

De afgelopen maanden heeft men vele werkzaamheden gehad binnen en buiten de muren van het kindcentrum, maar ondanks dat alles niet helemaal klaar is, werd op zaterdag 6 april toch de deuren al open gesteld voor alle belangstellenden om een kijkje te komen nemen op deze open dag.

Tekst KC de Troubadour – Foto’s Ted van der Loo