Op vrijdag 26 april heeft burgemeester Jack Mikkers 25 inwoners geïnformeerd dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen Koninklijk te onderscheiden, hetgeen bij alle nieuw te decoreren personen thuis of elders gebeurde, waarna op dezelfde middag in het Jheronimus Bosch Art Center in ’s-Hertogenbosch plaatsvond.

In totaal ontvingen 6 vrouwen en 19 mannen een Koninklijke onderscheiding, waarvan 8 in Rosmalen, 1 uit Nuland, 1 uit Vinkel en 15 uit ’s-Hertogenbosch.

ROS TV-Krant brengt de gedecoreerden uit Rosmalen, Nuland en Vinkel in beeld en 1 uit    Den Bosch vanwege zijn verdiensten bij Muziekvereniging St.Cecilia.
Helaas was mevrouw Annie van den Nieuwendijk-Voets afwezig, omdat de slecht gezondheid van haar man dat niet toe liet.

Mevr. Fia de Vos-van Rijsbergen (Rosmalen) is sinds 1997 o.a. actief bij welzijn, zorg en toerisme, ANWB Reizen, Stichting Actieve Senioren, Zomerschool 55+ en vereniging De Zonnebloem.

Mevr. Toos van Grinsven-Gloudemans (Vinkel) is sinds 1971 actief op het gebied van heemkunde en jeugdwelzijn, o.a. bij Scouting Antares en Heemkunde Vinckel.

De heer Jan van der Biezen uit Nuland is sinds 1990 o.a. actief op gebied van agrarische belangenbehartiging, natuurbeheer en buurtcohesie en bij  Buurtvereniging Duyn en Dael  en KVO koor.

De heer Jo Maas is o.a. sinds 2004 actief op gebied van armoede-bestrijding, ouderenwelzijn en woningbeheer en ook bij de Voedselbank Den Bosch en Vivent Mariaoord.

De heer Ger van der Burgt uit Rosmalen is actief op gebied van buurtcohesie, o.a. bij stichting Orthinon en Gemeenschapshuis Orthen

Mevr. Annie van den Nieuwendijk-Voets uit Rosmalen is sinds 1974 mantelzorger voor haar gehandicapte echtgenoot en door haar permanente inzet is eveneens de professionele zorg sterk ontlast.
De heer Hans Breuer uit Rosmalen is sinds 1988 actief o.a. op gebied van goede doelen, media, carnaval, Ros Kabelkrant, Satischfaction en Stichting Jeugd- en Vormingswerk Rosmalen en Reutemeteutrit.

Mevr. Anny van den Heuvel uit Rosmalen is sinds 1985 actief op het gebied van patiëntenwelzijn, ouderenwelzijn en mantelzorg, o.a. bij stichting Vier het Leven en Vicki Brownhuis.
De heer René Holweg is sinds 1980 actief o.a. op gebied van media, carnaval en jeugdwelzijn, stichting Soos Satisfaction, Veilig op Weg, ROS Kabelkrant/radio, Vincentiusvereniging en Reutemeteutrit.

De heer Edwin Smolders is vanaf 1997 vrijwillig actief op het gebied van sport, o.a. bij OJC Rosmalen, de Vestingloop, Triathlon Rosmalen, HC Den Bosch, FC Den Bosch en basketbalclub Heroes.