Tussen 1 juni en 15 november maait waterschap Aa en Maas een groot deel van haar sloten en beken. Incidenteel hebben we vanaf half april al een aantal slootbodems gemaaid om ervoor te zorgen dat het water goed door kan stromen. Met het jaarlijks maaionderhoud voorkomen we dat sloten en beken dichtgroeien.

De eerste grote maaironde is van 1 juni tot 15 juli, de tweede maaironde loopt van 1 september tot 15 november. Tussen deze twee maairondes door maaien we extra waar het nodig is. We huren aannemers in om het onderhoud uit te voeren. We werken op meerdere plekken emissieloos en hebben bij de uitvoering uiteraard oog voor duurzaamheid en ecologie.

Ecologisch maaien

Vanuit ecologisch oogpunt is het beter om niet alles in één keer te maaien als het niet hoeft. Door op sommige stukken begroeiing te laten staan, komt er meer variatie in planten en stroomsnelheid. Dat is beter voor de biodiversiteit. Daarom maaien we op plekken waar het kan nog maar ¾ van de bodem en 1 talud. Het overige deel blijft staan als schuilplek of nestruimte voor dieren.

Wat verwachten we van grondeigenaren?

De aannemers rijden in een deel van de gebieden over gronden van particulieren. Om de sloot goed en veilig te kunnen onderhouden is er ruimte nodig. Daarvoor hanteren we een onderhoudsstrook. Dat is een beschermde zone naast een sloot of beek die we gebruiken om met een machine de sloot te maaien, het maaisel neer te leggen en voor het inspecteren van de stabiliteit van de oevers. De breedte van de onderhoudsstrook is afhankelijk van de locatie en is maximaal 5 meter. Er mogen geen obstakels op staan die het onderhoud hinderen.

Oproep aan agrariërs: maak spoelsleuven dicht en zorg dat eigendommen zichtbaar zijn

Door de vele regen van de afgelopen maanden zien we nog steeds spoelsleuven van agrariërs langs onze sloten. Dit zijn sleuven die vanuit de agrarische percelen door de werkpaden van het waterschap naar de sloot gegraven zijn om het overtollige water van het land af te krijgen. Het graven van deze sleuven is verboden, omdat het gevaarlijke situaties kan opleveren en slecht is voor het functioneren van de beek en de waterkwaliteit. We vragen dan ook met klem om de spoelsleuven dicht te maken.

Zorg er ook voor dat eventuele veedrinkvoorzieningen en watertappunten in het veld gemarkeerd en goed zichtbaar zijn voor onze aannemers. Dit om te voorkomen dat ze schade oplopen tijdens het maaien.