Eerder dit jaar deed de gemeente ’s-Hertogenbosch een subsidieaanvraag voor betaalbare woningbouw. Er is nu bekend dat er 19 miljoen euro subsidie wordt gegeven voor beide projecten:  De Groote Wielen Noord en Orthen-d’n Herp. Met deze subsidie kunnen we in De Groote Wielen Noord (16 miljoen voor 2600 woningen) en Orthen-d’n Herp (3 miljoen voor 475 woningen) veel betaalbare woningen bouwen.

Groote Wielen: naar 70 procent betaalbare woningen

Het woningbouwplan voor De Groote Wielen Noord ligt al klaar. In het plan heeft de gemeenteraad bepaald dat er minimaal 30% sociale huurwoningen en 20% middenhuur- en betaalbare koopwoningen moeten zijn. De ambitie daarbij was om de ondergrens te verhogen naar 30% sociale huur en 40% middenhuur en betaalbare koopwoningen als de omstandigheden en steun van de overheid dat toe zouden staan. Met het extra geld van het Rijk kunnen we nu 70% van de woningen betaalbaar maken. In totaal komen er 2600 woningen. De bouw start naar verwachting begin 2026.

Orthen-D’nHerpt: 80 procent betaalbaar

Op het terrein van de oude WeenerXL willen we ongeveer 470 woningen bouwen. Vanwege de ligging zijn er flink wat maatregelen nodig tegen geluidsoverlast en voor goed waterbeheer. Dit kost veel geld. Dankzij de subsidie van het Rijk kunnen we deze problemen aanpakken en toch 80% betaalbare woningen bouwen (30% sociale huurwoningen, 30% betaalbare huurwoningen, 20% betaalbare koopwoningen). Het plan voor dit gebied wordt nu gemaakt en we verwachten deze in de tweede helft van 2024 klaar te hebben. Ook hier start de bouw naar verwachting begin 2026.