Nieuws

Gezamenlijke controle bedrijven tegen criminaliteit

18 november hebben we tien bedrijven aan de Volkerkstraat gecontroleerd. Dat deden we samen met de politie. Aanleiding voor de controle waren signalen van (ondermijnende) criminaliteit.

Van een café dat in aanbouw is, gaan we na of die de nodige vergunningen heeft. Het bedrijf was al zo ver klaar dat drank en muziekinstallatie er al was. In een ander pand vonden we een professionele wietdrogerij. Hierbij werd ook gebruik gemaakt van apparatuur om de geur te verbloemen. Tot slot, van een kapperszaak gaan we na of die wel de nodige vergunning heeft.

Burgemeester Jack Mikkers: “In ’s-Hertogenbosch moet iedereen veilig kunnen wonen en ondernemen. Met elkaar hebben we daarvoor spelregels (wet- en regelgeving). Iedereen weet wat mag, en niet. Gelukkig delen bijna alle inwoners die spelregels. Degene die ze moedwillig overtreden, pakken we als overheid samen, aan. Ik wil geen gedrag dat zorgt voor ontwrichting, angst en onrust. Datzelfde geldt voor criminele activiteiten.”

Meld Misdaad Anoniem

Heeft u het vermoeden dat er in uw wijk iets niet klopt, maar durft u dat niet meteen zelf bij ons te melden? Ga dan niet zelf op pad, maar meldt dit via Meld Misdaad Anoniem. Hier kunt u veilig en volledig anoniem melding maken. De politie, maar ook gemeenten en andere overheden gaan met de meldingen aan de slag. Ga naar de website van Meld Misdaad Anoniem voor meer informatie.

Geef een reactie