Nieuws

Rinda den Besten nieuwe bestuurder Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis Brabant Noordoost & Zuidoost-Brabant

Rinda den Besten wordt per 1 april de nieuwe bestuurder van de personele unie Jeugdbescherming

Brabant, Veilig Thuis Brabant Noordoost en Veilig Thuis Zuidoost-Brabant. De Raad van Toezicht

heeft eind december 2020 unaniem ingestemd met haar benoeming. Den Besten volgt René

Meuwissen op, die met pensioen gaat.

Rinda opvolger René Meuwissen

De huidige bestuurder, René Meuwissen, heeft ruim vijf jaar aan het roer gestaan van de personele

unie van de drie stichtingen. Hij heeft de stichtingen, na de invoering van de Jeugdwet, ontwikkeld

tot de organisaties die het nu zijn. De organisaties zijn hem daarvoor erg dankbaar. René Meuwissen

gaat per 1 april genieten van zijn pensioen en geeft vanaf die datum het stokje door aan Rinda den

Besten.