Nieuws

ROSMALEN RAAKT NÓÓIT UIT BEELD

“Meer dan 30.000 fantastische mensen maken deze gemeenschap uniek, nu en in de toekomst”, dat staat op het herdenkingsboek dat uitkwam toen na 5 jaar verzet, toch op 12 september 1995 door de Eerste Kamer werd ingestemd met het voorstel van het kabinet om Rosmalen samen te voegen met Den Bosch.

Met ingang van 1 januari 1996 maakte Rosmalen deel uit van de nieuwe gemeente Den Bosch, maar de Rosmalense gemeenschap zou wel altijd de Rosmalense gemeenschap blijven, want heel Nederland weet
inmiddels waar Rosmalen ligt mét heel bijzondere mensen en daar hebben we met zijn allen wel voor zorgen, want:

“ROSMALEN raakt nóóit uit beeld”
Foto’s uit het boek van gemeente Rosmalen i.s.m. De Molen