Nieuws

Eerste paal voor fundering coöperatieve windmolens op De Rietvelden

Coöperatie van 550 Bosschenaren bouwt eigen windmolen

Vanochtend is de eerste paal geslagen voor de fundering van de Bossche Windmolen West. Deze coöperatieve windmolen aan de Graaf van Solmsweg wordt eigendom van 550 Bossche burgers en bedrijven die zich hebben verenigd in coöperatie BWW. Zij gaan samen en lokaal hun eigen écht groene energie opwekken.

De windmolen maakt onderdeel uit van Windpark De Rietvelden: vier nieuwe windmolens met een verwachte totale opbrengst van circa 38 miljoen kWh groene stroom per jaar. Omgerekend is dat het verbruik van zo’n 12.000 huishoudens. De bouw van het windpark is een belangrijke stap op weg naar een klimaat neutraal ’s-Hertogenbosch in 2050.

Samen met bestuurslid Milko van Wegberg zette de wethouder Mike van der Geld vervolgens de heistelling in werking. Naar verwachting wordt eind augustus 2021 de Bossche Windmolen West door de coöperatie in gebruik genomen.

De komende weken wordt op de vier locaties geheid. Daarna worden de funderingen gestort, worden kraan-opstelplaatsen aangelegd en worden de elektrische aansluitingen voor de windmolens voorbereid.

De windmolens van Windpark De Rietvelden worden van het merk Nordex, type N117. Hiermee is gekozen voor de stilste windmolen uit de types die in aanmerking kwamen om op deze locatie te realiseren. Deze heeft een ashoogte van 119 meter en een rotordiameter van 117 meter. De tiphoogte van de windmolens is 177,5 meter.

De ashoogte van de bestaande windmolen op Treurenburg is 98 meter met een tiphoogte van 139 meter. De vier nieuwe molens zijn groter, maar – door technologische ontwikkeling – stiller dan de bestaande. Ook wekken de vier nieuwe windmolens door de grotere afmetingen veel meer op: één Nordex N117 wekt per jaar ruim twee keer zoveel elektriciteit op als de bestaande windmolen op Treurenburg.