De geschiedenis van ruim 380 panden die er in de periode tussen 1830 en 1945 in Hintham stonden, staan beschreven en ook nog geïllustreerd met meer dan 860 foto’s, bouw- en andere kaarten en tekeningen in het boek: “De ruimtelijke historie van Hintham” en het omvat het Rosmalense deel, als Bossche deel Hinthamerpark.

Oud-stedenbouwkundige en schrijver Ad van Liempt heeft 5 jaar onderzoek gedaan naar het dorp Hintham dat al in de 14e eeuw werd genoemd en van zijn hand verschenen eerder boeken over de geschiedenis van oude en verdwenen bebouwing in Waalwijk .

Diverse oude families uit Hintham gaven hun medewerking aan de totstandkoming van het boek, dat besteld kan worden op de site: advanliempt of 073-6414555

Tekst uit persbericht Ad van Liempt — foto’s Ted van der Loo