Nieuws

Onttrekkingsverbod voor Kanaal van Deurne en Helenavaart om kwetsbare Peelvenen te beschermen

Om de Peelvenen (Deurnsche Peel, Groote Peel en De Bult) te beschermen tegen de gevolgen van de aanhoudende droogte, breidt waterschap Aa en Maas het onttrekkingsverbod voor het beregenen met oppervlaktewater per 26 juli uit. Het verbod geldt nu ook voor het Kanaal van Deurne en de Helenavaart.

Bescherming van het Peelgebied

Door de aanhoudende droogte, hoge temperaturen en daaraan gekoppelde lage waterstanden kunnen de Peelvenen onherstelbaar beschadigen. Hoogveen komt nog maar op paar plekken in Nederland voor en de Peel is er daar een van. Om het unieke hoogveen te laten bestaan is een stabiel waterpeil noodzakelijk.

Waar en tot hoe lang geldt het onttrekkingsverbod?

Sinds 7 juni geldt er al een algeheel onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater voor het hele gebied van Aa en Maas ten zuiden van de lijn ’s-Hertogenbosch – Nuland – Herpen. Daar zijn nu het Kanaal van Deurne en de Helenavaart bijgekomen. Het gaat om een algeheel onttrekkingsverbod met uitzondering van drinkwater voor vee, het blussen van branden en het onttrekken via een regelbaar drainagesysteem. Het verbod geldt niet alleen voor de agrarische sector. Het sproeien van de tuin met water uit een sloot of beek is ook verboden, net als het besproeien van sportvelden.

Dit maakt het waterschap bekend met een persbericht, via www.aaenmaas.nl en www.officielebekendmakingen.nl