Nieuws

Windwatermolen voor De Lanen in Rosmalen

De gemeente Den Bosch wil in de eerste helft van 2020 een windwatermolen plaatsen bij de brug naar de buurt De Lanen in de Groote Wielen in Rosmalen. De molen met een tiphoogte van ongeveer negen meter pompt het water uit de Groote Wielenplas, om de singels in de Lanen te voeden en door te laten stromen. Dat gebeurt via een ondergrondse buis tussen de waterplas en de Lunersingel.

De windwatermolen maakt onderdeel uit van het Waterpark: de parkachtige zone aan het water. Met de door wind aangedreven molen op een herkenbare plaats wil de gemeente de aandacht vestigen op duurzaamheid. De Groote Wielen kent voor de vele singels, beekjes, kanaaltjes en de grote waterplas eigen waterbeheer via de watermachine: een gesloten watersysteem waarbij regenwater en vervuild rioolwater gescheiden worden afgevoerd. Via een ingenieus systeem wordt het regenwater zoveel mogelijk vastgehouden in het gebied waar het is gevallen.

Bij de gemeente zijn tot nu toe drie bezwaren tegen het plaatsen van de molen binnengekomen. Vanwege privacy mag de gemeente daarover niet uitweiden.

Jos van de Ven