Nieuws

Gilde St. Catharina – St. Joris Rosmalen luistert doop op van “jongste gildelid” Sara van de Broek.

Jl. zondag 16 februari werd het jongste gildelid Sara van de Broek gedoopt door Gildeheer Gideon van Meeteren in de Lambertuskerk te Rosmalen.

Een prominente rol was hiervoor weggelegd voor het gilde van Rosmalen waar Sara sinds de aanmelding door haar moeder Jolanda in de najaarsvergadering van 2019 lid is.

Om 12:50uur vertrok het gilde in optocht naar de kerk waar om 13:00uur de plechtigheid plaats vond. Nadat zowel de ouders als de peetouders de beloftes uitspraken werd Sara overgoten met het doopwater. Hierbij neigde zowel het hoofdvaandel als twee ander vaandels en werd er geroffeld met de trom. Peetoom Stefan veegde het hoofdje droog. Daarna werd haar voorhoofd gezalfd met Chrismazalf. Moeder Jolanda mocht het doopkleed om Sara wikkelen wat gemaakt was van de bruidsjurk van de moeder van Jolanda. Als laatste mocht peetoom Bryan Colijn de doopkaars ontsteken.

Buiten bij de kerk volgde nog een vendelgroet voor Sara en haar ouders. Bijzonder hieraan was dat de peetouders Bryan Colijn en Stefan van de Broek, beide vendeliers, hun petekind deze vendelgroet brachten.

Later die middag was er nog een feestje in het clubhuis “De Schutsboom” van het gilde waar felicitaties en de nodige cadeautjes en kaarten werden overhandigd aan de ouders van Sara.