12 januari 1989 werd Heemkundekring Rosmalen opgericht, dertig jaar geleden dus.

Een van de oprichters, Henk de Werd, geeft een smakelijk verslag van de oprichting.
Dat doet hij in een nieuwe aflevering van Rosmalla, het blad van de heemkundekring.
Het blad verschijnt een dezer dagen.

 

Daarin ook weer een nieuwe aflevering van de geschiedenis van de Rosmalense Revue.
Hintham komt uitgebreid onder de loep: veel interessante gegevens over de namen van huizen en bewoners daar,
aan de hand van artikelen van Jo Versteijnen, Ad van Liempt en Wim Veekens.

 

Als voorproefje van een Rosmalla over de bezetting en de bevrijding, te verwachten in het najaar,
vertelt Jo Versteijnen ook nog over de problemen met de vroedvrouw bij de geboorte van zijn broer in die jaren.

Zelfs valt er in deze Rosmalla nog te lezen over het OJC van kort na de oorlog, middels een overdruk van Contact,
het blad waarmee de Rosmalense jongens in Indië op de hoogte werden gehouden van het wel en wee van hun dorp.

 

Kortom, weer een zeer leuke aflevering van Rosmalla, die ook nog eens opgesierd is met een prachtige afbeelding
van het schilderij “Rosmalens dorpsleven” van Kees Bastiaans, dat onlangs weer terugkwam naar Rosmalen.

 

Wie geen lid is van de Heemkundekring, en het blad toch wil hebben, kan het gemakkelijkst op maandagavond
even naar het heemhuis gaan aan de Hoff van Hollantlaan.

 

Voor 5,50 euro haalt u iets bijzonders in huis!