Op maandag 20 mei is gestart met het opnieuw inrichten van de openbare ruimte in de Burgemeester Woltersstraat en de Dorpsstraat.

Ook wordt er een riool voor het hemelwaterafvoer aangelegd en diverse kabels.
De werkzaamheden worden verdeeld in drie fases.

De laatste fase duurt naar verwachting tot eind november 2019.