Op zondag 26 mei jl. organiseerde het Sint-Joris gilde uit Geffen de kring gildedag Hoge Schuts die traditioneel geopend werd met een Heilige mis.
Na de kerk ging het gilde met de genodigde terug naar het gildeterrein die voor deze dag bij de molen op de vlijt was.
Daar was de koffietafel en de Erewijn. Om 12 uur verzamelde alle gildebroeders en gildezusters zich op het terrein om te beginnen aan de optocht door Geffen.
Terug op het feest- en wedstrijdterrein was de massale opmars en na het openingswoord en het Wilhelmus kon er begonnen worden met de wedstrijden.
De wedstrijd begon met het verschieten van de dagkoning waarbij Frans van Hirtum het laatste stuk van de houten vogel naar beneden schoot en hiermee het zilveren kruis won.
Het weer was prima alleen de wind was deze dag een moeilijkheidsfactor voor verschillende wedstrijden.
Bij het groepstrommen klasse B behaalde Jordy Colijn, Rick van Nuland en Arjan van Nuland de 1e plaats en dus zilveren schild.
Bij het kruisboogschieten op wip werd François van Hirtum kampioen, bij kruisboog personeel behaalde Helga Colijn de 2e prijs en François van Hirtum de 3e prijs.
Het viertal Toon den Ridder, Lambert v/d Doelen, François van Hirtum en Helga Colijn behaalde samen de 1e prijs.
En zo vertrok het Gilde St. Catharina St. Joris met 6 zilverprijzen richting Rosmalen.
Tamboers en schutters van Harte Gefeliciteerd.