Steeds meer mensen die gebruik maken van thuiszorg hebben behoefte aan blokzorg: langere, minder complexe zorgmomenten.
Denk daarbij aan hulp bij het wassen, aan- en uitkleden, ontbijt klaarmaken, huishoudelijk werk en het aanbrengen van structuur in de dag.

Zorgorganisatie Vivent is een samenwerking aangegaan met organisaties Home Instead en IVT om deze blokzorg te bieden in aanvulling op de verpleegkundige zorg van Vivent Thuiszorg.
Na een succesvolle pilot evaluatie wordt de dienstverlening nu verder uitgebreid.

Wij zijn er voor u. Voor meer algemene informatie en kosten kunt u contact opnemen met ons

www.homeinstead.nl