In een groot deel van het gebied van waterschap Aa en Maas is het per 7 juni 2019 verboden om te beregenen met water uit sloten en beken.
Ondanks de regen van de afgelopen dagen is het nog steeds erg droog.
Met het instellen van het onttrekkingsverbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen.
De maatregel geldt niet alleen voor de agrarische sector. Het sproeien van de tuin vanuit de sloot is bijvoorbeeld ook verboden, net als het beregenen van sportvelden.

Waarom een onttrekkingsverbod?

De droogte van 2018, een drogere winter en een relatief droog voorjaar leiden ertoe dat het waterschap deze maatregel moet nemen.
Op dit moment is het zelfs droger dan vorig jaar om deze tijd.
Met het instellen van het verbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen.
Door de lage waterstanden kan er schade ontstaan aan oevers en kaden en is er kans op sterfte van dieren en planten in sloten en beken.
Zodra de omstandigheden dit toelaten, wordt het verbod ingetrokken.
Dit maakt het waterschap bekend met een persbericht, via www.aaenmaas.nl en www.officielebekendmakingen.nl

Waar geldt het onttrekkingsverbod?

Het onttrekkingsverbod geldt voor het gebied ten zuiden van de lijn ’s-Hertogenbosch, Nuland en Herpen en is van kracht tot het moment dat het waterpeil in de kanalen, sloten en beken weer op niveau is.
Het verbod is van toepassing op de rood gearceerde gebieden op onderstaande tekening.