Op 27 juni jl. werd mevrouw Wesel-van Grinsven uit Berlicum, geboren op 27 juli 1952, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De versierselen werden uitgereikt ter gelegenheid van het 25-jarige jubileum van Historische Vereniging Berlicum-Middelrode.
Van 1985 t/m 2016 werkte mevrouw Wesel als leerkracht binnen het basisonderwijs op de Norbertusschool, De Kleine Beer en de Theresiaschool in Berlicum
Waarden en normen hield zij hoog in het vaandel, maar nog belangrijker was het vinden en behouden van de balans tussen cognitie en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.
Haar voorzitterschap van HVBM speelde daarbij uiteraard een grote rol. Zo was zij onder andere betrokken bij het vormgeven aan de canon van (historisch) Berlicum en Middelrode en gaf zij regelmatig rondleidingen aan leerlingen op het landgoed Seldensate.
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Theresiaschool en de opening van het nieuwe schoolgebouw schreef mevrouw Wesel het boek ‘Bij de hand’.
Zelf heeft mevrouw Wesel lange tijd (2004-2016) gecollecteerd voor het Anjerfonds.