Aan een imposante loopbaan als burgemeester kwam vandaag een einde. Na eerder burgemeester te zijn geweest in Ammerzoden, wat later opging in Maasdriel, werd Jan Pommer in 2003 benoemd in Sint-Michielsgestel.
Het burgemeesterschap was voor hem geen beroep, maar zijn leven. Vanmiddag nam hij in een bijzondere raadsvergadering, na 16 jaar, afscheid.
Vanuit zijn basisgedachten ‘Ieder mens telt’ en ‘nabij zijn’ vervulde hij zijn ambt en werd er als burgervader nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan.
Vanuit zijn portefeuille heeft hij op het gebied van openbare orde en veiligheid vele initiatieven genomen, waaronder buurtpreventie, de introductie van wijkagenten en zijn speciale inzet, in de regio, voor opvang van personen met verward gedrag.
Mede onder zijn leiding is de verbinding met buurgemeente Boxtel tot stand gekomen en werken beide gemeenten sinds 2016 samen in het samenwerkingsverband mijn GemeenteDichtbij.

Ereburger en Commissarispenning

Aan het einde van de bijzondere raadsvergadering werd burgemeester Pommer verrast.
De gemeenteraad heeft besloten Jan Pommer te benoemen tot ereburger van gemeente Sint-Michielsgestel.
Een titel die alles zegt en hem meer dan toekomt. Ook de Commissaris van de Koning, de heer Wim van de Donk, onderscheidde burgemeester Pommer.
De commissaris overhandigde burgemeester Pommer een commissarispenning als persoonlijke blijk van waardering en dank.