Zo zou men het verloop van het 11-11 Bal in Zandhazendurp in de Kentering kunnen noemen bij de opening van het 55ste Jubileumjaar, dat zoals voorgaande jaren was georganiseerd door de Zandhazendurpse clubkes, die uiteraard ook van zich lieten horen, terwijl er afscheid werd genomen van Prins Dirk d’n Urste en Adjudant Ton.

Ook van Patrick van Pinxteren werd afscheid genomen en hij droeg zijn voorzittershamer over aan Rein Merks die helaas op deze avond afwezig was, terwijl de Grote en de Kleine Garde hun nieuwste dansen met veel enthousiasme aan het publiek toonden, terwijl de avond op vakkundige wijze aan elkaar werd geregen door spreekstalmeester Tonny van der Geld.

Afgewisseld met muziek van DJ Pallee van FeestDj.nu, een optreden van Sjef van Creij & Frank Hoek was er ook de bekendmaking van de nieuwe Prins en Adjudant en dat zijn uiteindelijk toch weer geworden ………… Prins Dirk d’n Urste en Adjudant Ton, die vanachter een groot bord met 55 erop tevoorschijn kwamen en met confetti en een warm applaus werden begroet, waarna men nog kon genieten van optredens van Tim Schalkx en René Karst en DJ Pallee.

Tekst en foto’s Ted van der Loo
Meerdere foto’s zie www.thuisinhetnieuws.nl