Het college wil medewerking verlenen aan een nieuw snellaadstation voor elektrische auto’s aan de Graafsebaan in Rosmalen. Het initiatief sluit goed aan op onze ambitie voor schoon, slim en toegankelijk vervoer. De realisatie en exploitatie is in handen van Fastned, dat al ruim 100 snellaadstations in Nederland heeft gerealiseerd.

Groei

Om de groei van elektrisch vervoer te ondersteunen, moet er een voldoende aantal laadplekken in de gemeente zijn. Een mix aan laden is daarbij belangrijk. Naast de laadpalen die je al op veel plekken ziet, zijn er ook laadstations nodig om snel stroom bij te laden. Met name voor elektrische rijders die onderweg elektriciteit te kort komen om hun bestemming te bereiken. Of niet de mogelijkheid hebben om de auto in de straat of thuis te laden.

Zes oplaadpunten

Dit nieuwe snellaadstation, bij de entree van de voormalige Harense Smid, krijgt uiteindelijk zes oplaadpunten. Het is het eerste station in de gemeente dat op deze manier snelladen mogelijk maakt. Hoewel de gemeente de realisatie en exploitatie van laadpunten overlaat aan commerciële partijen, wil zij wel graag weten hoe het station gaat functioneren. De informatie die dit oplevert, kan de gemeente goed gebruiken om duurzame mobiliteit verder vorm te geven.

Na het besluit van de gemeenteraad op 6 april aanstaande over dit initiatief van Fastned volgt de inspraakprocedure. Als die resulteert in het verlenen van een vergunning, kan de initiatiefnemer aan de slag met de bouw. Het is op dit moment nog niet precies aan te geven wanneer dat zal zijn.