Het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant verheugt zich met de benoeming van een nieuwe Directeur Publieke Gezondheid: drs. Thérèse Claassen, MBA (46). Zij start op 1 april als opvolger van Karin van Esch, die met ingang van 1 februari 2021 toetrad tot de Raad van Bestuur

van zorgorganisatie Thebe.

Thérèse Claassen volgde studies op de terreinen van Algemeen Sociale Wetenschappen en Verandermanagement aan de Universiteit van Utrecht en het Sioo. Zij rondde een Master of Business Administration af aan de Business School Nederland.

Thérèse Claassen startte in januari 2020 bij de GGD Hart voor Brabant als Sectormanager Leefomgeving en was namens het MT verantwoordelijk voor het programma corona. Ze startte haar werkzame leven als lerares in het basisonderwijs en vervolgde haar weg o.m. in de rol van (interim) projectmanager, consultant en verandermanager.