We vinden het belangrijk dat onze stad goed bereikbaar is en dat iedereen veilig, comfortabel en schoon van A naar B kan. Daar spannen we ons voor in. Dit doen we samen met onze inwoners maar ook met verschillende partners in ’s-Hertogenbosch en Provincie en Rijk.

De verkeersveiligheidsaanpak is gericht op het verminderen van risico’s. We treffen hiervoor fysieke maatregelen. Deze fysieke maatregelen gaan hand in hand met aandacht voor gedragsaanpak, educatie en handhaving. We hebben Rijks en provinciale subsidie aangevraagd en ontvangen.

We hebben een aanvraag ingediend bij het Rijk én provincie voor een aantal infrastructurele maatregelen die we komende jaren willen uitvoeren. Voor verkeersveiligheid ontvangen we van het rijk € 850.000 en van de provincie € 616.000. Daarnaast hebben we vanuit de provincie dit jaar € 800.000 subsidie gekregen voor andere verkeersprojecten. Hierbij gaat het meer om herinrichtingen van wegen.